perjantaina, syyskuuta 06, 2013

Lähikuvassa varatoimitusjohtaja Juha Hakala Jyväskylässä

DSC00062Muutosten tuulet ovat puhaltaneet puu- ja bioenergia-alalla. Uudistumista tarvitaan ja sitä myös tapahtuu.

Nordautomation Oy siirtyi kesäkuussa 2013 ruotsalaisomistuksesta (Lifco Ab) takaisin yrityksen perustajalle, Pauli Ojalalle.

Kristiinankaupungissa ja Alajärvellä toimiva Nordautomation on puunkäsittelyn ammattilainen, joka toimittaa tukinlajittelu- ja sahansyöttöjärjestelmiä, sekä alasahan laitteita, mutta myös biovoimaloiden polttoainesyötön kuljetinjärjestelmiä.

Yritys perustettiin vuonna 1991, sen liikevaihto on kymmenen miljoona euroa ja henkilöstövahvuus noin 80.

Nordautomation Oy:n messu- ja johtotiimissä on - elokuusta 2013 alkaen - varatoimitusjohtaja Juha Hakala, joka on uransa aikana johtanut, omistanut, kehittänyt ja uudistanut sahoja sekä Suomessa että Ruotsissa.

Johtaja Juha Hakalalla on pitkä, yli 20 vuoden kokemus metsäteollisuuden johtotehtävistä. Vahvasta kokemuksesta puunjalostusyhtiöissä katsotaan olevan tuntuvaa etua uudessa asemassa alan laitteistoja projektoivassa yhtiössä.

Aikaisemmin Hakala osti prosessilaitteita, suunnittelua ja palveluja Nordautomation Oy kaltaisilta yrityksiltä. Nyt hän on uudessa roolissa, tuottavuutta parantavien ratkaisujen toimittajana.

Johtaja Hakalan haastattelu (6 min 26 sek) mp3Jyväskylän Puu- ja Bioenergiamessut

Kaksi vuotta sitten lähes 6 500 ihmistä sai uusia ideoita mukaansa Puu- ja Bioenergiamessuilta. 4.9 – 6.9.2013 alan johtava messutapahtuma Suomessa tarjoaa täyden kattauksen koneita, osaamista, palveluita, tietoa ja verkostoitumista alan ammattilaisille.

- Puun käytön edistäminen ja puutuotteiden viennin kasvun kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia, kertoo Puu- ja Bioenergia 2013 –toimikunnan puheenjohtaja Hannu Peltonen.

Puu- ja Bioenergia 2013-messuilla kohtaavat toisensa niin teollisuus ja kauppa, tutkimus ja tuotekehitys, raaka-aine ja tuotanto, osaaminen ja henkilöstö kuin alihankkijat ja asiakkaat.

Puutuoteteollisuuden kasvutavoitteeksi on MSO:ssa kirjattu puolen miljardin lisäys vientituloihin, mikä tarkoittaa viennin kaksinkertaistamista. Tavoitteeseen ei taantuman takia ole vielä päästy, mutta pienten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen esteitä on kartoitettu.

Pienissä yrityksissä jarruna ovat sisäiset rajoitteet, kun suurissa yksiköissä toimintaympäristö asettaa rajat toiminnan kehitykselle ja kasvulle. Sahojen ongelmia ovat:
  • raaka-aineen hinta
  • puun hankinnan kitkaisuus (metsänomistuksen pirstaleisuus ja pienet hakkuualueet nostavat kustannuksia)
  • kuljetuskustannusten nousu
  • kansallisen energiapolitiikan herkkyys ja heilahtelut (esimerkiksi polttoaineverotus)
  • ulkopuolisen rahoituksen saanti
Suomen metsäteollisuuden tuotanto oli Metsäteollisuus ry:n katsauksen mukaan alkuvuonna 2013 hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla.
  • puulla on erinomaisen hyvä kilpailukyky uusiutuvana luonnonvarana vastata ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin
  • Euroopan taloustaantuma painoi saha- ja vaneriteollisuuden tuotteiden kysyntää yhä alaspäin: vienti Eurooppaan laski 2 prosenttia 
  • puutuoteteollisuus on saanut kaivattua piristystä viennistä Euroopan ulkopuolelle, jonne vienti kasvoi 16 prosenttia
Sahatavaran tuotanto kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 5,3 miljoonaa kuutiota. Vanerin tuotanto nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5 prosenttia edellisvuodesta 500 000 kuutioon.

MSO = Metsäalan Strateginen Ohjelma

- Nyt pitää edistää kaikkia niitä toimia, joilla lisäämme koko alan arvoketjun kilpailukykyä ja katsoa eteenpäin, mitä uutta kannattaa kehittää, Sixten Sunabacka Metsäalan Strategisen Ohjelman (MSO) johtaja sanoo Puumies 6 / 2013 julkaisussa.

MSO:n keihäänkärjeksi voi kutsua puurakentamista. Tavoitteena on lohkaista kymmenen prosentin markkinaosuus kerrostalorakentamisessa. Jo nyt on 6 000 puukerrostaloasuntoa eli puolet yhden vuoden kerrostalojen rakentamismäärästä suunnitteilla.

Myönteistä on sahatavaran kysynnän elpyminen. Suuryrityksistä UPM on luopunut lukuisista sahoista ja bisnes siirtyy asteittain “yksityisille” ja “ketterimmille” pk-yrityksille. Sen odotetaan vauhdittavan uudistumista ja erikoistumista.

Katso luettelo Suomen sahoista Wikipediassa (Sivua on viimeksi muutettu 30. maaliskuuta 2013 kello 11.23).

Kolmastoista kerta toden sanoo!

Keskinäinen vuorovaikutus on Jyväskylän messutapahtuman tärkeintä antia. Käytävillä, kahvioissa ja ständeillä keskustellaan alan tulevaisuudesta.

Aistin Jyväskylässä orastavaa uskoa huomiseen: mekaaninen metsä ei ole enää mustavalkoinen; toimiala heijastaa sinivalkoisia ja entistä vihreämpiä vivahteita. Keskustelun väriskaala on muuttunut lämpöisämmäksi. Usko huomiseen on vahvistunut.

Toimialan osaajat kuuntelevat toisiaan herkällä korvalla. Suomi elää edelleen puusta, kun kehitämme uusia tuotteita, prosesseja ja toimintamalleja, jotka tuovat riihikuivaa rakennemuutosten läpiviemiseen.

Suomi eli pitkään ICT-kuplassa, jossa metsä ja puu miellettiin vanhahtavaksi auringonlaskun alaksi.  Metsäjättien megairtisanomiset heittivät taantuman varjon koko toimialan ylle.

Matkapuhelinyhtiö Nokia lähetti tiistaina 3.9.2013 aamukuudelta pörssitiedotteen, joka suisti Suomen hetkeksi raiteiltaan. Kaikille se ei ollut yllätys.

Myös metsästä etsitään eväitä uuteen nousuun. Strategiajohtaja Sixten Sunabacka toivoo puusta uutta vaihtoehtoa suurmittakaavaiseen rakentamiseen.

Sahateollisuuden kipukohdat tunnetaan ja yhtenä niistä on puuhun erikoistuneiden rakennussuunnittelijoiden vaje. Tavoitteena on kouluttaa lähivuosina yhteensä 150 uutta puurakentamisen asiantuntijaa.

Eiköhän leipää ja särvintä irtoa puusta ja muusta, kun käärimme hihat, lyömme puupäät yhteen, levitämme yhdessä puutarinoita maailmalle!
Lähetä kommentti