tiistaina, syyskuuta 10, 2013

Tutkijapankin kehittäjä Juha Mentu raportoi Jyväskylästä

Tervehdys!

Ohessa muistioni viime viikon puu- ja bioenergiamessuilta, joille osallistuin Helgen kanssa. Sama teksti on RTF-muotoisena liitetiedostona mahdollista jatkokäyttöä varten.

Terveisin
Juha

*****************************************************************

PUU JA BIOENERGIA / WOOD BIOENERGY
Jyväskylän Paviljonki 4. - 6.9.2013
Juha V. Mentu / BIOTECHTOUCH
 
"Puu ja Bioenergia"-messut järjestettiin jo 13. kerran Jyväskylässä. Edustettuina olivat alan teollisuus, kauppa, T&K, raaka-aineet, tuotanto, osaaminen ja henkilöstö sekä alihankkijat ja asiakkaat.

BIOTECHTOUCH-ryhmän "iskujoukko", Helge Keitel ja Juha Mentu, keskittyi uusiin bioenergian hyödyntämisen sovelluksiin, tarkastellen saha-alan järeitä laitteita turvallisen välimatkan päästä.

Seuraavat painotukset ja kommentit ovat omakohtaisesti Juhan - Helge täydentää niitä tarvittaessa. 
 
Maksulliset, sinänsä kiinnostavat luennot olisivat edellyttäneet ennakkoilmoittautumisia, joten niihin emme osallistuneet. Seuraava esitys koskee siis yksinomaan messuosaston antia.

"INVEST IN ARGENTINA"-hankkeet olivat näkyvästi esillä (website: www.inversiones.gov.ar/en). 
 
Pääpaino oli puupellettien tuotannossa metsäteollisuuden jätepuusta, joskin nopeakasvuiset puut mainittiin myös mahdollisina raaka-aineina. Toimintojen ekologisia jalanjälkiä tai paikallisia ympäristöriskejä ei kuitenkaan tuotu selkeästi esiin.

Täysin vastakkaista mittakaavaa edusti valkovenäläinen keksintö, "tivoliperiaatteella" toimiva mobiili turvebrikettitehdas, joka toimitetaan konteissa suon reunaan tai voima/lmpölaitoksen alueelle (pietarsaarelainen MiWi Oy toimii maahantuojana).

Metsäbiomassan kotimaisia hyödyntämistapoja esittelivät mm. METLA ja VTT. 
 
Konttikokoisten polttokattiloiden edustajiin kuuluvat HANSABIOPOWER (website: www.hansapower.fi) ja ABC-BIOPOWER Oy (website: www.biomobitek.com Virossa, www.abc-biopower.com Suomessa), hiukan suurempia biolämpölaitoksia tuottaa puolestaan mm. kotimainen NAKKILA GROUP (website: nakkilagroup.fi).

Alan konsultointia ja tapahtumia edustaa jyväskyläläinen BENET Oy (website: www.benet.fi), joka järjesti 27. - 31.8.2012 Jyväskylässä lähes 200 osallistujaa koonneen "Bioenergy from Forest"- konferenssin ja hallinnoi nykyisin Keski-Suomen Energiatoimistoa. Puunhankinnan ja -jalostuksen toiminnanohjausta tarjoaa oululainen PIIMEGA Oy ohjelmistoineen (www.piimega.fi).

Kuten edellinen otos ja messujen ohjelmalehtinenkin kertovat, painopiste energia-asioissa oli turpeesta ja puusta suoraan poltolla saatava energia. 
 
Jalostettuja, nestemäisiä polttoaineita ei mainittavammin esitelty. Tämä seikka selittynee järjestävien, lähinnä sahateollisuutta edustavien tahojen valinnoista.

Oman kokonaisuutensa muodostavat alan oppilaitokset ja kehitysyritykset. Näistä (omalta kannaltamme katsoen) lupaavimmiksi osoittautuivat 

  • MIKTECH (Mikkelissä toimiva, EU:n ja OSKE:n tukema TKI-organisaatio, website: www.miktech.fi) ja sen alaisuudessa toimiva BIOSAIMAA-klusteri (website: www.biosaimaa.fi), sisältäen mm. Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yksiköt. Tutkimus- ja kehityspalveluja tarjoava MIKPOLIS Oy (website: www.mikpolisoy.fi) kuuluu Mikkelin ammattikorkeakoulun alaisuuteen.


  • OULUN YLIOPISTO ylläpitää kansainvälistä vihreän kemian ja biotuotannon koulutusohjelmaa teollisuuden ja ja yritysten tarpeita silmällä pitäen (website: www.oulu.fi/vikebi). Mahdollisia tutkintoja ovat kasvibiotekniikan maisteri, kemian maisteri, ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja tuotannollisen toiminnan johtamisen diplomi-insinööri.

  • * JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU / BIOENERGIAKESKUS on riippumaton soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen  toimintayksikkö Saarijärvellä. Koulutusta annetaan sekä JAMK:n omille opiskelijoille että esim. korkeakoulutetuille työttömille työvoimahallinnon kustantamana. Yrityslähtöistä, soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä tehdään sekä biopolttoaineiden tuotannon, laadunhallinnan ja logistiikan että polttotekniikan alueilla.

Mainitut oppilaitokset suhtautuivat kiinnostuksella Tutkijapankki-ideaamme, ja yhteistyöstä JAMK:n kanssa ryhdytäänkin keskustelemaan tulevana syksynä. Tutkijapankkiajatus on saanut "vihreää valoa" myös Jyväskylän yliopiston taholta. 
 
Kokeneiden asiantuntijoiden osallistumista oppilaitosten projekteihin ja opinnäytetöiden ohjaukseen pidetään yleisesti hyvänä ajatuksena.

Messuilla jaettiin infoa myös tulevista bioenergia- ja metsäbiotaloustilaisuuksista, kuten - 
  • Metsäbiotalouden Roadshow 2013 Mikkelissä 17.9.2013. Mukana on itselleni tuttuja luennoijia, kuten Petri Nyberg / Jyväskylä Innovation, Lasse Pulkkinen / Savonlinnan seudun yrityspalvelut Oy ja Christine Hagström-Näsi / FIBIC Oy. - Pyrin mahdollisuuksieni mukaan osallistumaan tähän maksuttomaan tilaisuuteen. Website: www.carelian.fi/roadshow2013.

  • Bioenergiapäivät 28.-29.11.2013 Helsingissä. Maksullinen (verrattain kallis, osanottomaksu yli 400 €). Website: www.bioenergiapaivat.fi.
  • WORLD BIOENERGY 2014, 3.-5.6.2014 Jönköpingissä, Ruotsissa. Ohjelma vaikuttaa todella monipuoliselta. Website:www.worldbioenergy.com.
Mikäli jokin tässä muistiossa esitetyistä aiheista kiinnostaa, voin lähettää skannattua lisämateriaalia sähköpostitse.
 
Kuva: Tutkijapankin kehittäjä Juha Mentu (vas.) keskustelee briketeistä ja pelleteistä Puu ja Bioenergia -messuilla Jyväskylässä 5.9.2013.
 
Lähetä kommentti