torstaina, lokakuuta 24, 2013

Biotalous on tulevaisuutta

Bioenergialla on merkittävä rooli lähivuosien kehittämistoiminnoissa Kainuussa. Sitä painotetaan myös tulevan EU-ohjelmakauden maaseuturahoituksessa. Innovaatioiden ja osaamisen kehittämisen kautta uskotaan saatavan aikaan tehokkaampaa energiataloutta ja taloudellista kasvua Eurooppaan.

Markkinakelpoisen ainespuun jalostuksen etääntyminen on väistämätön tosiasia Kainuussa. Korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittäminen mekaanisessa puunjalostuksessa on toki mahdollisuus, mutta siinä saatavien edistysaskelien vaikutus tulee puunkäytössä näkyviin vasta pitkällä tähtäyksellä. On siis uusien avauksien aika.

Paraikaa valtakunnassamme valmistellaan valtakunnallista biotalousstrategiaa, jossa linjataan lähtökohdat ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä niistä johdetut visiot, päämäärät ja tavoitteet kehittämiselle.

Bioenergia on yksi keskeinen osa biotaloutta. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäksi energiatehokkuus ja energiasäästö ovat nousseet keskeisiksi tarkastelukohteiksi.

Metsien alati kasvava tuottavuus kestävällä hakkuumäärällä mitaten mahdollistaa merkittävän kasvun bioenergia-alalla. Tämä koskee sekä lämmön- ja polttoaineiden tuotantoa.

Kajaani puoltaa bioetanolitehtaan rakentamista

Kajaanin kaupunki katsoo, että Renforsin Rannan yritysalueelle suunnitellulle St1 Biofuels Oy:n bioetanolitehtaalle voidaan myöntää ympäristölupa.

Kirjoitin aiheesta blogissani 05.02.2013: http://energiatalous.blogspot.fi/2013/02/kajaanin-renforsinrantaan.html 

YLE-uutisissa kerrottiin kello 08:30 energiayhitö Station One ilmoituksesta rakentaa bioetanolitehdas Kajaanin Renforsinrantaan. St1 aikoo valmistaa UPM Kajaanin paperitehtaan alueella sahanpurusta bioetanolia. Yhtiö ilmoitti tiedotustilaisuudessa tänä aamuna, että investointipäätös tehdään tämän vuoden aikana. Station Onilla on useita biojalostamoita eripuolilla maata, mutta Kajaanissa tarkoituksena on laajentua selluloosapohjaisiin biomassoihin.

Myös Kainuun Sanomat kertoo 5.2.2012 nettisivuillaan hankkeesta: “Suomalainen energiayhtiö St1 Biofuels rakentaa bioetanolitehtaan Renforsin Rantaan Kajaaniin. Yhtiö on tehnyt aiesopimuksen tontin ja rakennusten vuokraamisesta Renforsin Rannan kanssa. Yhtiö hakee välittömästi ympäristölupaa. Tuotannossa tehdas olisi laskelmien mukaan vuonna 2015. Investointi on suuruudeltaan 35-40 miljoonaa euroa.”

polkkySt1Biofuels on Energiayhtiö St1:n tytäryhtiö. Kajaanin tehdas tuottaisi bioetanolia sahateollisuuden sivutuotteena syntyvästä sahanpurusta. Tehtaan kokonaiskapasiteetti olisi sataprosenttiseksi etanoliksi laskettuna  noin 10 miljoonaa litraa vuodessa. Sen valmistukseen tarvitaan sahanpurua 80 000 kiintokuutiometriä.

Raaka-aineena käytettäisiin Pölkky Oy:n sahausjätettä.

Etanolitehdas on tulossa UPM:n tehtaan alueelle entiseen kuorimorakennukseen. Sisätiloja on lehtitietojen mukaan noin 3 000 kuutiometriä ja piha-aluetta puoli hehtaaria. St1 on tehnyt tilojen vuokraamisesta aiesopimuksen Renforsin Rannan kanssa.

  • Investointipäätös vielä tänä vuonna
  • käytännön rakennustöihin ensi vuonna
  • tuotantolaitoksen hintalappu 35 – 40 miljoonaa euroa
  • toiminnassa vuonna 2015
  • tehdas työllistänee valmistuttuaan 15 – 20 henkilöä
  • välilliset työpaikat syntyvät kunnossapitoon ja kuljetuksiin

St1 on perustanut vuodesta 2007 lähtien Suomeen viisi etanolitehdasta, jotka kaikki valmistavat liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia biojätteistä ja elintarviketeollisuuden raaka-aineista. Kajaanin tehdas olisi ensimmäinen, joka käyttää raaka-aineena sahanpurua.

Lähteet: St1, Kainuun Sanomat 24.11.2013 ja Lähienergia 23.10.2013

Lähetä kommentti