tiistaina, lokakuuta 15, 2013

Talvivaaran perimmäiset kysymykset

Ovatko Talvivaaran ongelmat sittenkin paljon perustavampia kuin "vain" vuotavat jätealtaat ja tuotteen heikko hinta?

Voiko kaivoksesta koskaan tulla kannattavaa ja ympäristön kannalta edes siedettävää toimintaa, vai onko koko bioliuotuksen idea väärin ajateltu ja suunniteltu? Siinä tapauksessa mikään rahamäärä ei riitä saamaan laitosta jaloilleen.

Malmion koostumuksesta voi päätellä, että sen sisältämät alkuaineet yhdistettynä käytettyyn menetelmään muuttavat malmin laavan tapaiseksi "vulkaaniseksi lasiksi", joka ei läpäise vettä.

Liuotuskasat ovat tukkeutuneet nopeasti ja nikkelisulfidin saanto pienentynyt huomattavasti odotettua enemmän.

Talvivaarassa on siirrytty bioliuotuksesta rikkihappoliuotukseen.

Suurin osa haposta valuu kasan ohi Kainuun maaperään ja sieltä Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin tuhoisin seurauksin.

Jos mineraalien erottelumenetelmä ei toimi niin kuin on väitetty, kaivoksen toiminta pitää lopettaa niin nopeasti kuin mahdollista

http://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/?ref=hakemisto

Lähetä kommentti