keskiviikkona, marraskuuta 06, 2013

Kainuun metsien vuotuinen kasvu 7 miljoonaa kuutiota

Kainuun metsät ovat hyvässä kunnossa, mutta hakkuumahdollisuuksia jää vuosittain paljon hyödyntämättä. Kestävä hakkuusuunnite on reilut neljä miljoonaa kuutiota. Kantorahaa ja yrittäjien tuloja jää aluetaloudessa saamatta kymmeniä miljoonia.

Metsäsektori on kokenut valtavan myllerryksen. Kainuussa kaivosteollisuuden varaan laskettiin vielä pari vuotta sitten kaikkein eniten. Metsänomistajat saavat parhaina vuosina kantorahatuloja, 60 miljoonaa euroa. Se on merkittävä sysäys aluetalouteen. Päälle tulevat vielä metsäkoneyrittäjien ja kuljetusyritysten tulot.

UPM:n Kajaanin tehtaan lopetus ja 1,4 miljoonan kuution puunkäytön loppuminen, oli kova isku Kainuun puunjalostukselle. Todennäköisesti tulevina vuosikymmeninä Kainuun metsät kasvavat enemmän kuin niitä hyödynnetään. Tulevaisuuden puunkäytöstä  on vain harmaa aavistus.

Tukkikuution hinta pysytteli Kainuussa pitkään 40 eurossa, mutta vuonna 2007 se nousi Etelä-Suomen tasolle, noin 80 euroon. Sen jälkeen se on laskenut ja lienee tällä erää 55 – 60 euroa per kuutio.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että energiapuukorjuuseen varattu tukipotti ei tule Kainuussa käytettyä. Kameravaroja oli käytetty 10.10.2013 mennessä 2,2 miljoonaa euroa vuoden kokonaispotin ollessa 3,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi energiapuunkorjuuseen on varattu 500 000 euroa ja käytetty vain noin 220 000 euroa.

Energiapuu muodostaa oman lukunsa. 1,3 miljoonan kuution potentiaalista on vasta vajaa kolmannes käytössä. Oma ongelmansa, että “hyvälaatuista” biomassaa tuodaan Venäjältä myös kainuulaisille lämpölaitoksille.  Lisää käyttäjiä tarvitaan Kainuuseen sekä vientiä maakunnan ulkopuolelle.

Myös nuoren metsänhoidon tuen osalta on viime vuosina tapahtunut hiipumista. Vuonna 2013 nuoren metsän hoitoon on käytetty 0,9 miljoonaa euroa ja todennäköisesti työlajiin varattu 1,6 miljoonaa euroa ei tule kokonaan käytettyä.

UPM

Paperin kysyntä vähenee Euroopassa. Kapasiteetin lisäsulkemiset ja järjestelyt ovat mahdollisia myös Suomessa.

Sahatavaran, kartongin ja sellun vientihinnat ovat kuitenkin nousuvireessä. Puukauppa on käynyt kuluneen vuoden aikana hyvin tasaisesti. Erityisesti sellu- ja sahateollisuuden käyntiasteet ovat olleet korkeat ja näkymä jatkuu myönteisenä.

UPM:n Kainuusta ja Pohjanmaalta ostetut puut menevät erityisesti Pietarsaaren tehdasintegraattiin, jossa sijaitsevat Pietarsaaren sellutehdas ja Alholman saha. Lisäksi UPM hankkii puuta asiakastehtaille ja sahoille.

Stora Enso

Oulun sellutehtaan puunkäyttö tulee tehostumaan, mikä mahdollistaa nykyistä suurempia puunkäyttömääriä vuoden 2016 alusta alkaen. Uutinen Lappi Timber Oy:n perustaminen ja tuotannollisen toiminnan aloittaminen vuoden 2014 lopussa lisää sekin Kainuuseen heijastuvaa tukin kysyntää.

Uuden laitoksen ilmoitettu laskennallinen sahauskapasiteetti on noin 350 000 kuutiota pikkumäntytukkia- ja mäntytukkia vuodessa.

Stora Enso Metsä on sitoutunut hankkeeseen ilmoittamalla olevansa mukana yhtenä puuntoimittajana perustettavan sahan puuhuollossa.

Stora Enson mukaan puukaupassa on hyvä vire päällä, kauppaa käydään vilkkaasti. Oulun, Veitsiluodon ja Enon tehtaiden puunkäytöt näyttävät säilyvän loppuvuonna korkealla tasolla.

Kuhmo Oy

Koko maan puukauppa on ollut tänä vuonna Metsäteollisuus ry:n tilastojen valossa jonkin verran vilkkaampaa kuin vuonna 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Kainuussa puuntarjonta on ollut ilahduttavan vilkasta ja tasaista koko vuoden. Puukauppaa on ylläpitänyt tasaisena pysyn960x640_jalyt kysyntä ja hyvä puunhinta, joka etenkin tukin osalta on koettu tyydyttävänä metsänomistajien puolella.

Kuhmo Oy:n tuotanto on tänäkin vuonna liki täyden kapasiteetin mukainen. Yritys valmistaa sahatavaraa noin 350 000 kuutiota ja raakapuun käyttö nousee 700 000 kuutioon.

Osalla sahatavaran markkinoista on pientä optimismia, mutta alavire jatkuu edelleen tärkeillä alueilla. Vaikka sahatavaran hinnankorotuksia ei ole saatu läpi kaikilla markkinoilla, tavara on kuitenkin liikkunut vilkkaasti ja tehdasvarastot ovat pysyneet pieninä.

Kuhmo Oy:n puun kysyntä jatkuu hyvänä myös alkavana vuotena.

Pölkky Oy

Pölkky Oy osti UPM:n Kajaanin sahan vajaat puolitoista vuotta sitten.

Lisätietoja Strong Wood –asiakaslehdestä.

Iisalmen Sahat Oy

Yrityksen tavoitteena on tehokas liiketoimintaan keskittyvä tuotanto yhdessä Suonenjoella toimivan kumppaniyrityksen, Finland Laminated Timber kanssa, joka jalostaa sahatavaran liimapalkeiksi, jotka myydään Japaniin.

Vuoden 2013 puunkäyttö on 440 000 kuutiota mänty- ja kuusisahapuuta. Iisalmen sahalle sopivia leimikoita ovat myös tukkipuukokoiset harvennusleimikot, sillä niistä saatava tukki on usein hyvin sopivaa liikapalkkien eli laminan raaka-aineeksi.

Lähde:  Metsä-Kainuu 26.10.2013

Lähetä kommentti