sunnuntaina, marraskuuta 17, 2013

Tuulivoimaa: Onko asukkailla mahdollisuuksia vaikuttaa? — Timo Kantola

Mitkä sitten ovat tavallisen asukkaan mahdollisuudet vaikuttaa?
Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää YVA-menettelyn läpikäymistä. YVA-menettelyn tarkoitus on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävällä tarkkuudella silloin kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

YVA-menettely
YVA-menttely alkaa toiminnanharjoittajan hankesuunnitelmalla ja sen perusteella laaditulla Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisella. Tässä vaiheessa pitää toiminnanharjoittajan esittää hankkeelle myös vaihtoehtoja tai ainakin nollavaihtoehto. Aikaa tähän kuluu noin vuosi tai enemmänkin.

Arviointiohjelma
Hanke tulee julkisuuteen viimeistään arviointiohjelman julkistamisen yhteydessä, minkä jälkeen järjestetään myös tiedotustilaisuus, jossa toiminnanharjoittaja esittelee hankkeen ja sen vaihtoehdot sekä ne periaatteet ja käytännöt kuinka hankkeen ympäristövaikutukset aiotaan selvittää ja arvioida. Arviointiohjelman laatii yleensä ympäristöalalla toimiva konsultti.

Vaikutusmahdollisuus 1.
Tassä vaiheessa on kaikilla,joita hanke koskee, mahdollisuus antaa lausuntonsa ja esittää mielipiteensä arviointiohjelmasta. YVA yhteysviranomainen (= ELY) kokoa lausunnot ja mielipiteet ja tekee oman yhteenvetonsa ja lausuntonsa hankkeesta.

Tuulivoimaa: Onko asukkailla mahdollisuuksia vaikuttaa? — Timo Kantola


Lähetä kommentti