perjantaina, maaliskuuta 07, 2014

Puurakentaminen nousuun

Vapaavuori näkee puurakentamisen kehittämisen tulevaisuudessa osana Suomen biotalousstrategiaa.

- Kaikkein tärkeintä on varmistaa kilpailukykymme ja luoda suotuisa investointiympäristö biotalouden uusille investoinneille, muistuttaa Vapaavuori.

Elinkeinoministeriössä vaalikauden alussa käynnistetyn valtakunnallisen puurakentamisohjelman tärkeimpänä saavutuksena voidaan pitää teollisen puukerrostalomarkkinan luomista.

Suomessa lasketaan olevan nyt 37 yli kaksikerroksista asuinpuukerrostaloa ja niissä yhteensä noin 650 asuntoa.

Hankkeita on parhaillaan vireillä kymmenkertainen määrä eli runsaat kuusi tuhatta puukerrostaloasuntoa mm. pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle, Seinäjoelle, Jyväskylään, Kuopioon, Raumalle, Joensuuhun, Saarijärvelle ja Ouluun.

Tämän lisäksi on valmistunut useita puurakenteisia kouluja, päiväkoteja sekä muita julkisen rakentamisen kohteita kuten esimerkiksi Nuuksion luontokeskus.

Vaikka matkaa tavoitteeksi asetettuun kymmenen prosentin markkinaosuuteen kerrostalorakentamisessa vielä onkin, puurakentamisen kehittämisohjelma on edennyt ministeri Vapaavuoren mielestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

- Tämä näkyy uusien suurimittakaavaisten puukerrostalojen ja muidenkin teollisten  puukohteiden rakentamisena ympäri Suomea.

Puurakentamisen osaamiseen on panostettu monella eri tavalla, suuren mittakaavan rakentamisen järjestelmiä ja prosesseja tehostetaan yhteistyössä rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja puutuotetoimittajien kanssa. Tärkeintä on nyt viedä tämä erinomaisesti etenevä ohjelma kunnialla maaliin, kuvailee Vapaavuori.

http://www.puuinfo.fi/ajankohtaista/vapaavuori-puurakentamista-edistettava-osana-suomen-biotalousstrategiaa

Lähetä kommentti