perjantaina, huhtikuuta 25, 2014

Viranomaiset

KKV sanoo tiedotteessaan, että selvityksessä on noussut esiin muun muassa iso epäkohta liittyen, millaisin keinoin yritys voi menestyä markkinoilla.

"Lähtökohtaisesti menestyjiä tulisi olla niiden, joiden tuotteet tai palvelut ovat hintansa, laatunsa ja saatavuutensa puolesta sellaisia, joita asiakkaat ja kuluttajat haluavat ostaa. Runsas ja monimutkainen sääntely ja sen epäyhtenäinen soveltaminen voi kuitenkin johtaa siihen, että markkinoilla menestyvätkin ne yritykset, joilla on parhaat edellytykset hallita säännösten vaihteleva tulkinta ja yhteistyö viranomaisten kanssa", tiedote toteaa.

Selvityksessä kerrotaan epäyhtenäisistä tulkintakäytännöistä erityisesti rakentamisessa ja kaavoituksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä ravintola- ja taksialoilla. Vastaavia ongelmia todetaan olevan myös päivittäistavarakaupassa ja energia-alalla.

http://www.talouselama.fi/uutiset/karu+kuva+suomesta++markkinoilla+eivat+menestykaan+parhaat+vaan+ne+jotka+hallitsevat+yhteistyon+viranomaisten+kanssa/a2244843

Lähetä kommentti