perjantaina, kesäkuuta 27, 2014

Biokaasulla voidaan tuottaa maatilan energia

Biokaasu on metaanin ja hiilidioksidin seos. Pieneliöt tuottavat sitä eloperäisestä materiaalista hapettomissa oloissa. Sopivat olosuhteet biokaasun syntymiselle ovat muun muassa eläinten suolistossa, soilla ja kaatopaikoilla.

Biokaasu on kaasuseos, jossa on syntypaikasta riippuen 40 – 70 % metaania, 30 – 60 % hiilidioksidia sekä vähäinen määrä muita kaasuja, kuten rikkivetyä.

Metaania voidaan käyttää energian lähteenä. Sillä voi tuottaa lämpöä tai sähköä tai valmistaa liikenteen polttoainetta. 

Biojätteestä ja lannasta saadaan biokaasua. Joitain kasveja, kuten maissia tai ruokohelpeä, viljellään varta vasten biokaasutuotannon materiaalina. 

Biokaasua voi tuottaa puuta lukuun ottamatta kaikesta materiaalista, joka on ollut joskus elävää. Sitä muodostuu myös eläinten suolistossa, soilla ja kaatopaikoilla.

Tonnista lehmän lietelantaa saadaan 7 - 14 m3 metaania. Tämä vastaa yhtä monta litraa kevyttä polttoöljyä. 

Biokaasun tuotantoon tarvitaan ilmatiivis säiliö, reaktori. Biokaasutettavaa materiaalia eli syötettä lisätään reaktoriin päivittäin tai viikoittain. Yhtä usein reaktorista myös poistetaan käsiteltyä ainetta, mädätysjäännöstä

Kaikki syötteen sisältämä typpi ja fosfori Biokaasu on metaanin ja hiilidioksidin seos. Pieneliöt tuottavat sitä eloperäisestä materiaalista hapettomissa oloissa. Se on kasveille käyttökelpoisempi lannoite kuin raakalanta.

Metaania voidaan käyttää energian lähteenä. Sillä voi tuottaa lämpöä tai sähköä tai valmistaa liikenteen polttoainetta. 

Biojätteestä ja lannasta saadaan biokaasua. Joitain kasveja, kuten maissia tai ruokohelpeä, viljellään varta vasten biokaasutuotannon materiaalina. 

Biokaasua voi tuottaa puuta lukuunottamatta kaikesta materiaalista, joka on ollut joskus elävää. Sitä muodostuu myös eläinten suolistossa, soilla ja kaatopaikoilla.

Tonnista lehmän lietelantaa saadaan 7 - 14 m3 metaania. Tämä vastaa yhtä monta litraa kevyttä polttoöljyä. Biokaasu on uusiutuva energiamuoto, jonka tuottamisesta maanviljelijä voi saada uuden tulolähteen. Biokaasun tuotannossa voi hyödyntää olemassa olevia taitojaan aina rehunteosta lähtien.

Sen sijaan, että tilalla kulutettaisiin energiaa vaikkapa lannan ilmastukseen tai kompostointiin, voidaan lannan energiasisältö ottaa talteen ja käyttää hyödyksi monilla eri tavoilla.

Biokaasun lisäksi lopputuotteena saadaan mädätettä, joka on hyvä lannoite ja maanparannusaine.

MTT Sotkamon tutkimusasemalla aloitettiin biokaasututkimus elokuussa 2008. Tuolloin valmistui pieni, 4 m3 kokoinen reaktori kiinteän biomassan kaasutukseen. Tutkimusaseman pilottilaitos on jatkuvatoiminen, eli massaa poistetaan ja lisätään päivittäin.

Tutkimusta on tehty naudan kuivikelannalla, kalanperkuujätteellä, biojätteillä, peltobiomassalla ja hevosenlannalla. MTT:llä on biokaasututkimusta myös laboratoriossa Jokioisilla ja maatilalla Maaningalla.

Lähde: Bioenergiamessut, Paltamo 19. - 20.4.2013Lähetä kommentti