keskiviikkona, tammikuuta 21, 2015

Uusia tuulahduksia energiapolitiikkaan

Vuosi 2014 toi uusia tuulahduksia ja painotuksia EU:n energiapolitiikkaan

Vuosi 2014 toi sekä EU:n että Suomen energiapolitiikkaan uusia painotuksia. Maaliskuussa alkanut Ukraina-kriisi ja EU:n sekä Suomen suuri energiariippuvuus erityisesti Venäjästä korosti omavaraisuuden parantamisen merkitystä sekä EU-tasolla että Suomessa. Lisäksi EU:n ja Suomen pitkän talouskurimuksen seurauksena kilpailukykyiset kotimaiset polttoaineet ovat nyt nousemassa entistä suurempaan arvoon. Energiaomavaraisuuden merkitys talouden, työllisyyden ja kauppataseen kannalta ymmärretään entistä paremmin.

EU päätti tänä vuonna ilmasto- ja energiapolitiikan suurista linjoista vuoteen 2030 saakka. Lisäksi komissio julkaisi toukokuussa tiedonannon energiahuoltovarmuudesta korostaen EU:n kotimaisten energialähteiden tärkeyttä.

EU:ssa päätettiin myös ottaa käyttöön seurantaindikaattoreita, joiden avulla arvioidaan jatkossa muun muassa energian hintaerojen kehittymistä kilpailijamaihin verrattuna, energiahuollon monipuolistamista ja tukeutumista kotimaisiin energialähteisiin.

EU jatkaa edelleen myös muita maita kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja päätti leikata kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

EU halusi jälleen kerran kiirehtiä oman päästöleikkaustavoitteensa julistamista, koska katsottiin, että YK:n vuonna 2015 joulukuussa Pariisissa pidettävää ilmastokokousta varten tarvitaan muiden maiden kirittämistä ja sitä voitaisiin tehdä EU-esimerkillä.

Erittäin tärkeä oli EU:n linjaus, jonka mukaan kehittyneitä polttoaineita pyritään EU:n puitteissa edelleen edistämään myös kohti vuotta 2030 edettäessä. Tämä oli Suomen kansallinen tavoite, jonka maan hallitus sai linjauksiin mukaan. Kirjaus antaa mahdollisuuden konkreettisille edistämistoimille.

EU pyristelee irti tuontienergiariippuvuudesta

Ukraina-kriisi ja EU:n ja Suomen suuri energiariippuvuus erityisesti Venäjästä on nostanut EU:n – ja erityisesti Suomen − huonon energiaomavaraisuuden ja suuren tuontiriippuvuuden riskit energiakeskustelujen keskiöön.

Suomi kuten koko EU etsii entistäkin ponnekkaammin keinoja energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi ja myös tuontienergiakatkoksiin varautumiseksi. Lisäksi EU-maat yrittävät saada aikaiseksi yhteistä rintamaa ja joukkovoimaa energiatuontineuvotteluihin mm. Venäjän suuntaan.


Vahva paino kilpailukykyisille kotimaisille polttoaineille

Kesällä julkaistujen EU:n uusien energiaa koskevien valtiontukisääntöjen mukaan jäsenmaiden tukijärjestelmien tulee olla jatkossa nykyistä kustannustehokkaampia ja markkinalähtöisempiä.

EU:n ja Suomen pitkän talouskurimuksen seurauksena kilpailukykyiset kotimaiset polttoaineet ovat vuoden 2014 aikana nousseet entistä suurempaan arvoonsa. Energiaomavaraisuuden merkitys talouden, työllisyyden ja kauppataseen kannalta ymmärretään entistä paremmin.

Suomessa tämä näkyy ennen kaikkea täyskäännöksessä metsähakkeen tuen ja turpeen verotuksen osalta: aiemmin päätetyt metsähakkeen tuen leikkaukset ja turpeen veron korotukset peruttiin ja turpeen vero päätettiin palauttaa aiempien vuosien alemmalle tasolle.

Lähetä kommentti