lauantaina, maaliskuuta 14, 2015

Güssing - uusiutuvan energian mallikunta Itävallassa | Ilmasto.org

Güssing - uusiutuvan energian mallikunta Itävallassa | Ilmasto.org

Eräs parhaista ilmastonmuutoksen torjuntatavoista on asiassa edistyneiden kuntien hyvien käytäntöjen siirtäminen muihin kuntiin. Güssingin uusiutuvan energian (UE) käytön 4000 asukkaan mallikunta on eräs esimerkki, jonka mukaan toimiminen Suomen kunnissa toisi erittäin suuret päästövähennykset. 

Varsinkin puuenergiateknologian tasossa ja monipuolisuudessa Güssing on ylivoimainen kaikkiin Suomen kuntiin verrattuna, vaikka monissa Suomen kunnissa puuenergiaosaamista mainostetaankin.

Unkarin rajan tuntumassa maaseudulla kaukana kaupungeista sijaitseva Güssing ja sitä ympäröivä 27.000 asukkaan ja 10 kunnan alue oli 1980-luvulla Itävallan köyhin alue. Vuonna 1990 kunnanvaltuusto päätti ryhtyä kehittämään Güssingiä uusiutuvan energian tuotannon ja käytön kautta tavoitteena vapautua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä asiantuntijoiden laatiman mallin mukaisesti. 


Alueelle on sen jälkeen rakennettu paljon erityisesti puuta ja aurinkoenergiaa hyödyntäviä tuotantolaitoksia sekä näiden energiamuotojen teknologiaa tuottavia tehtaita. Myös biokaasua, biodieseliä ja vesivoimaa hyödynnetään, mutta tuulivoimaa toistaiseksi ei. 

Yhteensä on rakennettu yli 30 UE-tuotantolaitosta (rakennuskohtaisten tuotantolaitosten lisäksi). Nykyään uusiutuvan energian tuotanto Güssingin kylässä ylittää kylän energiankulutuksen ja alue on noussut Itävallan köyhimmästä yhdeksi Itävallan rikkaimmaksi elintasolla mitattuna. Uusiutuvan energian tuotanto merkitsee 13 miljoonan euron vuotuista tuloa ja yli 1000 työpaikkaa.


Lähetä kommentti