tiistaina, lokakuuta 06, 2015

Puutuoteteollisuus on merkittävä toimiala Suomessa

Puutuotteiden hyödyntämisen ja kehittämisen puolesta puhuu se, että puu on uusiutuva, hiiltä sitova ja kierrätettävä materiaali.

Voimme edesauttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista edistämällä puurakentamista ja puutuotteiden käyttöä Suomessa ja globaalista.

Lukuisat kuluttajat ja asukkaat valitsevat mielellään kauniin ja kestävän puun. Puurakentamisessa on paljon mahdollisuuksia, vaikka rakentaminen on yleisesti tällä hetkellä matalalla tasolla.


Hallituksen tavoitteena on puun käytön lisääminen ja monipuolistaminen. Puun korjuuta on mahdollista lisätä 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa.

Puu nousee perinteisten rakennusmateriaalien rinnalle uusia kerrostaloja rakennettaessa. Nopeimmin puun käyttöä voidaan lisätä kaupunkirakentamisessa.

Uusien sellu- ja bioinvestointien myötä kuitupuun vuotuinen kysyntä nousee merkittävästi. Samalla markkinoille tulee kasvava määrä tukkipuuta.


Puutuoteteollisuudella on puumarkkinoilla keskeinen rooli, sillä sen osuus puun teollisesta käytöstä Suomessa on ollut noin 40 ja 70 prosenttia maksetuista bruttokantorahoista.

Lähde: Puuviesti / Maa ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen, Keskusta


Lähetä kommentti