maanantaina, huhtikuuta 25, 2016

Kainuun biotalouden tulevaisuusfoorumi Kaukametsässä


Tilaisuuden puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja, Timo Korhonen.

Suomen biotalousstrategia julkaistiin toukokuussa 2014 osana valtioneuvosto periaatepäätöstä "Kasvun kärjet". Suomen visioksi vuodelle 2025 tuli "Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta".

Strategian lähtökohtina olivat tuolloin suuret globaalit haasteet, kuten väestön nopea kasvu ja sen mukanaan tuoma lisääntynyt tarve tuottaa ruokaa ja energiaa sekä tarve pysäyttää ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen.

Suomella nähtiin hyvät mahdollisuudet tuottaa kestäviä ratkaisuja näihin kysymyksiin tietyillä rajatuilla alueilla ja sillä tavoin luoda suomalaisille biotalouden tuotteille ja palveluille globaalia kysyntää ja vientiä.
  • Suomi haluaa olla bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
  • Suomi parantaa vaihtotasettaan, lisää omavaraisuuttaan ja luo uusia työpaikkoja
  • Suomen tavoitteena on lisätä metsien käyttöä 15 miljoonalla kuutiometrillä
  • Suomessa tuotettu biomassa jalostetaan kotimaassa
  • Edistämme kierrätystä, parannamme energia- ja elintarvikeomavaraisuuttamme
Strategisen hallitusohjelman toimenpideohjelma sisältää miljardi euroa kärkihankerahoitusta, josta 300 miljoonaa ohjautuu biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen painopistealueille.

Toimintasuunnitelma julkistettiin syyskuussa 2015 ja sen päivitetty versio tuli ulos 14.4.2016.
  • Puurakentamisen edistäminen (puukoulukilpailu)
  • Sininen biotalous helpottaa vesiviljelyä
  • Valtiontukien myöntäminen kalakasvatukseen 
  • Sähköveron helpotukset vesiviljelijöille
Lisätietoja: Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö GSM: 040 752 3271Ei kommentteja: