maanantaina, marraskuuta 17, 2008

Bioenergia ja Aluetalous

Bioenergian käytön lisääntyminen hajautetussa energiantuotannossa merkitsee aluetalouden vahvistumista. Lähienergian käyttö lisää paikallista yritystoimintaa ja siten alueen hyvinvointia.

Aluetaloudelinen merkitys.

Asian aluetaloudellisen merkityksen takia onkin välttämätöntä, että alueille laaditaan yhden tai useamman TE -keskuksen alueen kattava bioenergiastrategia, joka ottaa huomioon alueen vahvuudet ja ohjaa alueellista päätöksentekoa bioenergian tuotantoon ja käyttöön liittyvien kehittämistoimien edistämiseksi.

Raaka-aineiden saatavuus.

Strategiassa on oltava analyysi mm bioenergiatuotannon raaka-aineiden saatavuudesta ja bioenergian potentiaalisista käyttäjistä alueella huomioiden erityisesti raaka-aineiden ja lopputuotteenkin kuljetusmatkat sekä tuotannon eri vaiheiden ympäristö- ja työllisyysvaikutukset.

Rahoittajat!

Alueellisessa strategiassa on myös erityisesti syytä linjata se, miten eri rahoittajien varoja käytetään bioenergian tuotannon ja käytön sekä koko toimialan kehittämiseen.
Lähetä kommentti