Saha


Syysriihi 2013 järjestettiin torstaina 5.9.2013 Jyväskylän Paviljongissa Puu ja Bioenergia -messujen oheisseminaarina.

Tiiviiden asiantuntijapuheenvuorojen tavoitteena oli luoda katsaus tulevaisuuden puuteollisuuden kilpailukykyyn, innovaatioihin, imagoon ja osaamiseen.

Nordautomation Oy:n digitaalista tarinankerrontaa Jyväskylästä ja maailman ääristä.

Meidän kannalta kiinnostavia näkökulmia ovat:
 1. Onko puurakentaminen tarpeeksi kilpailukykyistä kerrostalorakentamisessa?
 2. Onko puualalla tarpeeksi innovaatioita?
 3. Millainen rooli puulla on biotalouden kehittämisessä?
 4. Sahateollisuuden ja Bioenergian kansainvälistyminen. 
Metsä Woodin Vilppulan sahan investointiprojekti käynnistyy syyskuun alussa 2013. Vanha saha saavutti 13 miljoonan sahatun kuutiometrin rajan.

Suomen ja Pohjoismaidenkin mittaluokassa Vilppulan suursahainvestointi on harvinaisuus, vaikka sitä ei voi luonnehtia täysiveriseksi greenfield -investonniksi.
 • tukkien sahansyöttö, syöttöpöydät, kuljettimet ja kuorimo Tähkä Oy
 • kuorimo Valon Kone Oy
 • sahalinja Veisto Oy:n HewSaw
 • sahatavaran lajittelulaitos ja rimoitus Jartke Oy
 • laadutusjärjestelmä Lisker Oy

Investointiohjelmaan kuuluu laaja ja etukäteen hyvin suunniteltu koulutusohjelma.
 • turvallisuustehokkuus
 • joustavuus: erilaisten leikkausmallien hyödyntäminen
 • myös pieniä tukkeja on pystyttävä sahaamaan tehokkaasti
Uuden Hewsaw-sahalinjan tuotantokapasiteetti on 450 000 kuutiometriä valmista sahatavaraa.
 • sahan henkilöstövahvuus on noin sata
 • Jartek  vastaa tuorelajittelusta
 • Prologic  -mittaukset
 • Vaakalokerikko on ensimmäinen laatuaan Jartekilta
 • pullonkaulojen välttämiseen panostettu suunnitteluvaiheessa


  Ei kommentteja: