perjantaina, elokuuta 14, 2009

Puutavaran luontainen pitkäaikaiskesävyys

Katselin vanhoja muistiinpanoja ja löysin tämän tällä päiväyksellä 21.11.2006. "Uusi menetelmä paljastaa puutavaran luontaisen pitkäaikaiskestävyyden."

PUUMATERIAALIN PITKÄAIKAISKESTÄVYYS

VTT on kehittänyt menetelmän, joka osoittaa puumateriaalin luontaisen pitkäaikaiskestävyyden. Menetelmä mittaa puusta haihtuvat aineet, joiden suuri määrä on perusta puutavaran kosteuden- ja homeenkestolle. Menetelmä on maailmalla ainutlaatuinen. Sen avulla voidaan puutavara tulevaisuudessa lajitella käyttötarkoituksen mukaan, mikä lisää puutuotteiden arvoa ja kilpailukykyä.

PUUSTA HAIHTUVAT AINEET

VTT:n kehittämä menetelmä perustuu puusta haihtuvien aineiden kemialliseen analyysiin. Tämä paljastaa sellaiset merkittävät puumateriaalin pitkäaikaista kosteuden- ja homeenkestoa edistävät ominaisuudet, jotka eivät näy ulkopinnalle. Nykyisin sahatavara luokitellaan sen ulkonäön (mm. oksaisuuden) ja mekaanisen lujuuden perusteella.

PUUTAVARAN BIOLOGINEN KESTÄVYYS

Kuusi- ja mäntytukkipuun ja niistä jalostetun sahatavaran uuteaineiden pitoisuudet ilmaisevat sahatavaran biologista kestävyyttä. VTT:n kehittämä menetelmä mahdollistaa sen, että teollisuus voi lähitulevaisuudessa luokitella sahatavaran nykyistä tarkemmin raaka-aineiksi sisäverhouspaneeleihin, ulkoverhouslautoihin sekä esimerkiksi vaativien ulko-olosuhteiden aita- ja terassikalusteisiin. Tarkoitus on jatkossa kehittää VTT:n menetelmä suoraan tuotantoprosessiin soveltuvaksi.

UUSI MITTALAITE TARVITAAN

VTT:n menetelmän odotetaan tuovan puutavara- ja mittalaite-aloille uutta kansainvälistä tuotantoa ja kilpailukykyä. Menetelmä helpottaa myös puutavara-alan yhä tarkempaa standardisointia, ja samalla rakennusteollisuus ja kuluttaja saavat varmemmin korkealaatuisia, tiettyyn käyttökohteeseen suunniteltuja tuotteita.

Tutkimuksen rahoittivat Tekes, Wood Focus Oy, Tikkurila Paints Oy ja Tikkurila Coatings Oy, Honkarakenne Oyj, Lappset Oy, VTT ja Metsäntutkimuslaitos Metla. Lisäksi hankkeessa oli mukana Kuopion yliopisto. Aihepiiristä valmistellaan parhaillaan jatkotutkimusta.
Lähetä kommentti