tiistaina, toukokuuta 29, 2012

Bioenergia mielletään Suomessa kypsäksi toimialaksi

august31_2010 139

Bioenergia mielletään meillä kypsäksi toimialaksi. Olen eri mieltä: tekemätöntä työtä on jonossa vuosiksi eteenpäin!

Ajatellaan, että meillä on vahvaa alan osaamista ja arvoketjun kaikki palikat ovat hallussamme.

Biotalous, bioenergia ja bioteknologia ovat uusia toimialoja, tutkittavaa ja kehitettävää on edelleen yllättävän paljon.

CHP-laitosten kehittämisen jatkaminen ei tule onnistumaan ilman merkittäviä pääomaruiskeita. Tarvitaan paljon rahaa ja uutta osaamista lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoitteiden aikaansaamiseksi.

Arvoketjun portaikossa on vielä isoja aukkoja.

Toimialan vanhat konkarit elävät omissa maailmoissaan, tutkimus- ja kehittämistyöhön ei löydy rahaa, kun toimialan kvartaalitaloutta palvelevat päättäjät odottavat lyhyen aikavälin tuloksia.

Tämä avaa ovia uusille kaavoihin kangistumattomille tulokkaille. 

Lähetä kommentti