maanantaina, maaliskuuta 11, 2013

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU - Insinoorityo_Jesse_Heino.pdf

Insinöörityön tavoitteena oli luoda edellytykset Kymenlaakson ammattikorkeakoulun päästömittauslaboratorioon asennettavan biopolttoainekattilan käyttöönotolle ja tehdä biopolttoainekattilalle käyttöohjeet.

Biopolttoainekattilan käyttöönoton edellytyksenä oli tarkastella päästömittauslaboratoriossa jo olleiden lämmönsiirto- ja savukaasunpoistojärjestelmien riittävyyttä tarpeellisten laskelmien avulla ja tarvittaessa luoda järjestelmiä uudelleen.

Käyttöohjeen luomisen tarkoituksena päästömittauslaboratorion tarpeisiin on auttaa biopolttoainekattilan käytössä niin tutkimus- kuin koulutustarkoituksessa järjestelmään ensi kertaa tutustuvia, jotta käyttö olisi helppoa, loogista ja ennen kaikkea turvallista sekä käyttäjälleen että järjestelmälle.

Lämmönsiirto- ja savukaasunpoistolaskelmien perusteella tapahtui putkistojen suunnittelu, kiertovesipumppujen valinnat sekä varmistuminen siitä, että biopolttoainekattilan mukana toimitettu savukaasupuhallin on riittävä kattilan tuottaman savukaasun poistamiseen osin uusiksi suunnitellun savukaasunpoistohormiston kautta.
Lähetä kommentti