keskiviikkona, huhtikuuta 24, 2013

Lantaenergiaa

20130411_083812

KUVA: Helge V. Keitel, KK-Net, Rheinland-Pfalz, Germany (2013)

Biokaasu on uusiutuva energiamuoto, jonka tuottamisesta maanviljelijä voi saada uuden tulolähteen. biokaasutuotannossa voi hyödyntää olemassa olevia taitojaan aina rehunteosta lähtien.

Lanta on maatilalla biokaasutuotannon perusraaka-aine. Sillä on alhainen metaanintuotantokyky, mutta se sisältää paljon mikrobien tarvitsemia ravinteita ja sillä on hyvä puskurointikyky. Lisäsyötteet parantavat merkittävästi biokaasutuotantoa.

Bakteerit jalostavat jätteestä energiaa

Sen sijaan, että tilalla kulutettaisiin energiaa vaikkapa lannan ilmastukseen tai kompostointiin, voidaan lannan energiasisältö ottaa talteen ja käyttää hyödyksi monilla eri tavoilla.

Biokaasun lisäksi lopputuotteena saadaan mädätettä, joka on hyvä lannoite ja maanparannusaine.

Kustannukset

Yksiselitteistä arviota biokaasulaitoksen perustamiskustannuksista on vaikea antaa, koska kokemusta biokaasulaitosten rakentamisesta on saatu Suomessa vasta suhteellisen vähän. Laitoksen hintaan vaikuttaa reaktorikoon ja –tyypin lisäksi muun muassa oman työn osuus sekä kierrätysmateriaalin ja vanhojen rakenteiden, kuten lietesäiliön käyttö.

Lähetä kommentti