tiistaina, huhtikuuta 23, 2013

Posion kunta turvaa kaukolämmöntuotannon

Paltamon Tulevaisuuden energiaratkaisuit -asiantuntijaseminaarissa tutkija Rauno Lehtikangas, Research Institute for High Energy Physics, University of Helsinki, kertoi esitelmässään "Paikallisen energiatuotannon mahdolliseet" itävaltalisen bioenergiayrityksen ORC-ratkaisusta.

Rauno Lehtikankaan mielestä suomalaisten on pakko lisätä kiriään, ettei bionergian valta-asema valahda Saksaan, Tanskaan ja Itävaltaan. Matkamme Rheinland-Pfalziin antoi vihjeitä samasta. Suomalainen Clenatech ja kestävän kehityksen maailmanvalloitus on vasta aluillaan. Ehkä meidän pitäisi liittoutua vahvojen eurooppalaisten kanssa?

If you can't beat them, join them! -periaatteella yhteistyön syventämiseen.

Penope / Enertec linkin kautta selviää toinenkin asia:

Lisätiedot:
Penope Oy / Enerec
Toimitusjohtaja Jarmo Kivistö
jarmo.kivisto@enerec.fi
0500 353 453

ORC (Organic Rankine Cycle) – prosessi perustuu turbiinin orgaaniseen kiertoaineeseen, joka tässä tapauksessa on silikoniöljy. Prosessin rakennussuhde eli sähköntuotannon ja lämmöntuotannon välinen suhde on hyvä ja sähköntuotannon hyötysuhde pysyy hyvänä myös osakuormilla. ORC-prosessi sopii erinomaisesti myös teholtaan pienempiin laitoksiin. Biokattila yhdistettynä termoöljyn välityksellä ORC-prosessiin tarjoaa käyttäjälleen mm. seuraavia hyötyjä:
  • helppo käyttöönotto: ORC-yksikkö toimitetaan valmiina kokonaisuutena
  • pitkä käyttöikä: matalat paineet ja pyörimisnopeudet
  • helppo käyttää: jaksottainen valvonta, käytönvalvojan vaatimukset kohtuulliset
  • pienet käyttökustannukset: ei vedenkäsittelyä, ei eroosiota
  • hyvä hyötysuhde: silikoniöljyn alhainen höyrystymislämpö
  • nopeasäätöinen: nopea käynnistys, automaatio ohjaa sähköntuotantoa tarvittavan kaukolämpötehon funktiona.
Voimalaitoksen toimittajaksi on valittu itävaltalainen Polytechnik, joka työllistää tuotantolaitoksillaan Euroopassa n. 450 henkilöä. Yhtiö on toimittanut yli 2.500 biolaitosta ja n. 30 biopolttoaineella toimivaa ORC-laitosta. Tehtaan tilauskanta on hyvä, sillä on tällä hetkellä n. 20 laitosta eri toimitusvaiheissa. Polytechnikin käyttämän ORC-yksikön valmistaja on Turboden (A Pratt&Whitney Company), joka on biokattilasovelluksissa Euroopan markkinajohtaja.

Enerec > suomeksi > Uutiset > Uutinen Posion kunta turvaa kaukolämmöntuotannon ja syöttää liikenevän energian valtakunnan sähköverkkoon. Kunnan pääosin omistama Posion Vesi ja Lämpö Oy on tilannut ORC-tekniikkaan perustuvan biovoimalaitoksen, joka käynnistyy vuoden kuluttua.

Posio on aktiivinen, neljän tuhannen asukkaan kunta Koillismaalla. Kunnan kaukolämmöntarve on 13.000 MWh ja huipputehontarve 6,5 MW. Kaukolämmön tuotannosta vastaa Posion Vesi ja Lämpö Oy. Yhtiöllä on käytössään vanha 3,0 MW:n biokattila ja kaksi raskasöljykattilaa.

Vanha biokattila päätettiin korvata uudella ja samalla käynnistyi hankesuunnittelu, josta vastaavat Posion Vesi ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Jani Ahola ja oululainen Planora Oy. Suunnittelun lähtökohtana oli turvata kunnan kaukolämmöntuotanto taloudellisesti ja ympäristöarvoja kunnioittaen. Vanha biokattila päätettiin jättää vara- ja huippuajan kattilaksi, raskasöljykattiloiden käyttöä on tarkoitus välttää mahdollisimman pitkälle.

Hankesuunnittelussa todettiin, että puuhakkeella toimiva ORC-voimalaitos on kunnalle paras ratkaisu. Päätös vahvistui huolellisen valmistelun ja vakuuttavien referenssikäyntien seurauksena. Uuden biovoimalaitoksen lämpöteho on 4 MWth ja sähköntuotantoteho 0,73 MWel. Laitoksen suunnittelu on alkanut ja laitos valmistuu syksyllä 2013.
Lähetä kommentti