perjantaina, heinäkuuta 12, 2013

Outotec rakentaa Sveitsin suurimman jätevesilietteen polttolaitoksen

lietebisnesEn voi puhua kaikkien puolesta, mutta tiedän, että ainakin minulla esiintyy taipumusta innostua Cleantech-ratkaisuista ja sovelluksista. Sanotaan, että suomalaisilla on vientikelpoista kestävän kehityksen osaamista, mutta viennissä on vielä petraamisen varaa.

Oheinen Fakta-poiminta on tämän viikon Kainuun Sanomista. Huomaan, että kauppa tehtiin vuosi takaperin. Outotec toimittaa vuonna 2015 käyttöönotettavan laitoksen avaimet käteen -toteutuksena.

Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen kertoi jo 10.11.2012, että teknologiayhtiö Outotec laajentaa liiketoimintaansa yhä enemmän tekniikkaan, jolla parannetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Bioenergian tuotanto ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on kiinnostava kasvuala. Outotecillä on vuosikymmenten kokemus leijukerrosteknologian ja sen sovellusten kehittämisestä.

Outotec myy Sveitsiin jätelietteen polttotekniikkaa, otsikoi Helsingin Sanomat

 • Uusi polttolaitos käsittelee kaiken lietteen, joka syntyy Zürichin jätevesien puhdistuksesta.
 • Sopimuksen arvo 50 miljoonaa euroa.
 • Outotec on aikaisemmin myynyt jätelietteen polttotekniikkaa, mutta uusi kauppa on yhtiön selvästi suurin laatuaan.
 • Polttotekniikalla estetään "jätelampien" muodostuminen ja vähennetään ilmastolle haitallisia metaanipäästöjä.
 • Werdhölzlin jätevesilietteen polttolaitos käsittelee kaiken Zürichin alueen jäteveden puhdistuksesta syntyvän lietteen.
 • Lietteen määrä on vuosittain 100 000 tonnia ja sen polttamisesta saadaan Outotecin mukaan sähköä 875 kW:a ja lämpöä 4 450 kW:a.

Outotec päätti jo vuonna 2010 erikoistua mineraalien ja metallien jalostustekniikan lisäksi uusiutuvan energian ja vesien puhdistamiseen tarkoitetun tekniikan kehittämiseen.

"Kun jätevesiliete poltetaan, siitä saadaan energiaa eli sähköä ja lämpöä. Prosessissa jätevedestä tulee tuhkaa, josta voidaan ottaa talteen ravinteena käytettävä fosfori", Korhonen sanoo.

 • Outotecin ratkaisu perustuu edistykselliseen leijukerrosteknologiaan.
 • Laitos alittaa Euroopan ja Sveitsin tiukimmat päästörajat, sen elinkaarikustannukset ovat alhaiset ja teknologia mahdollistaa parhaan energian talteensaannin.
 • Werdhölzli on yksivaiheinen jätelietteen polttolaitos, johon voidaan hankkeen toisessa vaiheessa liittää fosfaatin talteenottoprosessi.
 • Menetelmällä tuotetaan biomassan ja jätelietteen polton sivutuotteena syntyvästä tuhkasta fosfaattipitoista lannoitetta.
 • Yhdistämällä lannoitteen valmistus jätteenpolttolaitokseen saadaan energia ja arvokkaat ravinteet talteen ympäristön kannalta kestävästi yhdessä yksikössä.

Lähteet: Kainuun Sanomat, Helsingin Sanomat, Outotec

Lähetä kommentti