maanantaina, maaliskuuta 14, 2016

"Kaikki biopolttoaineet eivät ole päästöttömiä" | Kauppalehti

"Kaikki biopolttoaineet eivät ole päästöttömiä" | Kauppalehti

Vaikka metsien hiilivarastot kasvavat esimerkiksi Suomessa, korjuumäärien lisääminen pienentää varastoja verrattuna tilanteeseen, jossa puuta korjattaisiin vähemmän. Siksi bioenergian käytön lisääminen rajoittaa metsien ja maaperän kykyä hillitä ilmastonmuutosta.

Tutkimukset osoittavat selvästi, että ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta ei ole yhdentekevää, mitä biomassoja käytetään energialähteinä. Tehokkaimmissa ratkaisuissa otetaan käyttöön sellaisia jäte- tai tähdejakeita, jotka joka tapauksessa lahoaisivat nopeasti.

Tehottominta on tuottaa bioenergiaa niin, että metsien hiilivarasto pienenee korjuun vuoksi merkittävästi.
Lähetä kommentti