tiistaina, joulukuuta 04, 2007

Itä-Suomi uusiksi

Itäisen Suomen on varauduttava merkittäviin menetyksiin metsäteollisuuden tuotannossa.

Myös venäläisillä raakapuuketjun toimijoilla on itsellään suuri huoli puun viennin jatkuvuudesta.

Siitä menetetyt tulot eivät ole mitenkään korvattavissa.

Raaka-aineen saannin turvaaminen on kynnyskysymys.

"Hakkaa päälle Suomi-poika" -asennetta tarvitaan. Puutullikiistaan ei ole löytynyt helppoa ratkaisua.

Metsäteollisuus lobbaa ja järjestää seminaareja aiheesta. Metsäjätit palaavat vastentahtoisesti tilanteeseen, joka vallitsi ennen tuontipuun käytön merkittävää kasvua. Kaksikymmentä prosenttia puusta on paljon.

Suomalaisissa metsissä riittää hakattavaa, mutta yhtiöt pelkäävät, ettei sitä saada irti metsistä kohtuuhinnalla. Logistiset uudelleenjärjestelyt ovat merkittävät.

”Venäjän vientitullit lopettavat kaiken raakapuun tuonnin Suomeen vuonna 2011, mikäli Venäjä pitää kiinni tullien nostosta 50 euroon vuoden 2009 alusta”, korosti myös vanhempi tutkija Riitta Hänninen Metlasta.

Raakapuun vientitullit ovat 15 euroa kuutiometriltä. Jos ne nousevat vuoden 2009 alusta 50 euroon, tulee puuntuonti Venäjältä kannattamattomaksi.

Venäjän tavoitteena on saada investointeja omaan maahan ja samalla puun hintaa alennettua oman teollisuuden käyttöön.

Tullit voivat muuttaa raaka-ainevirtoja laajemminkin. Tähän saakka Venäjä ei ole saavuttanut määräävää markkina-asemaa esimerkiksi sahatavaramarkkinoilla.

”Raakapuun hakkuisiin tulee supistuksia Venäjällä. Tullien lisäksi maassa tarvittaisiin myös investointi-ilmapiirin muutoksia.”


Lähetä kommentti