keskiviikkona, tammikuuta 02, 2008

Kajaanin sellutehdas – Wikipedia

Kajaanin sellutehdas – Wikipedia: "Kajaanin sellutehdas | Wikipedia

Kajaanin Tihisenniemellä oli toiminnassa sulfiittisellutehdas vuosina 1910–1982. Tehtaan omisti Kajaani Oy. Tehdas sijaitsi punatiilisissa rakennuksissa tehtaan nk. 'vanhalla puolella'. Tehdas lopetettiin sen käytyä vanhanaikaiseksi ja kannattamattomaksi. Eräänä merkittävimpänä syynä lakkautukseen olivat myös tehtaan aiheuttama jätevesikuorma vesistölle. Jäteveden puhdistuksen parantaminen olisi vaatinut huomattavia investointeja, joita vanhaan tehtaaseen ei kannattanut toteuttaa. Myös tehtaan keittomenetelmän muuttaminen sulfaattiprosessiksi hylättiin samoista syistä. Sellutehdas pysäytettiin keväällä 1982 hieman ennen uuden paperikoneen PK4:n käynnistämistä.

Sellutehtaan välittömässä läheisyydessä olivat myös vanha paperitehdas (PK1), höyryvoimalaitos ja mm. spriitehdas. Suurin osa sellutehtaan rakennuksista on purettu. Tehdasalue on nykyisin osa UPM-Kymmene-konsernia ja siellä toimii paperitehdas ja saha."

Helge: Vuonna 1982 vielä Kajaanissa vuoteen 1989.


Lähetä kommentti