torstaina, marraskuuta 13, 2008

Bioenergialaitoksen päätöksentekoprosessista

Lapinjärven kunnan päätös 3.11.2008
MÄNNISTÖNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS
Kaavoitustoimikunta 14.10.2008 § 15

Kirkonkylään on suunniteltu kotimaista energiaa käyttävää kaukolämpölaitosta. Männistöntien varrella entisen linja-autoaseman läheisyydessä oleva kunnan omistuksessa oleva alue on osoittautunut tarkoitukseen parhaiten soveltuvaksi.

Voimassa olevassa osayleiskaavassa alue on lähivirkistysaluetta kuten ase- makaavassakin. Kaavamerkinnän mukaan ei paikalle voi rakentaa lämpölaitosta, vaan tarvitaan kaavamuutos.

PÄÄTÖS: Kaavamuutoksen laatiminen käynnistetään välittömästi ja pyritään saamaan osalistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville yhtäaikaisesti.

* * *

Samalla kun Männistöntien varteen tehdään kaavamuutos lämpökeskusta varten on syytä tehdä samalla alueella olevat muut ajankohtaiset pienet kaavamuutokset. Tällaisia on mm. Leipomon kiinteistön kaavamuutos ja Vanhustentalojen kiinteistön rakennusoikeuden lisääminen.

EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se päättäisi aloittaa karttaliitteen mukaisille alueille asemakaavan muutoksen laatimisen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

* * *

Lapinjärven kunnan uusiutuvan energian kuntakatselmus -raportti 2007 , Pöyry Oy , DI Juha Elo , tämän mukaan he aikovat perustaa uuden energiayhtiön ja lämpölaitoksen jne, mutta muuta en tiedä.

PS: Olli ja Pauli ovat saaneet tästä tiedon.
Lähetä kommentti