sunnuntaina, marraskuuta 23, 2008

Valtakunnallinen bioenergian koordinaatiohanke

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää tarjouksia valtakunnallisen bioenergian koordinaatiohankkeen toteuttamiseksi. Sopimuspäivä 30.10.2008.

 • Mielenkiintoinen hanke
 • Seuraamme sen kehitystä

Maaseudun kehittämisohjelman bioenergiaa koskevien sekä muiden kansallisesti rahoitettavien bioenergiahankkeiden tehokkaan hallinnoinnin mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen koordinaatiohanke. Bioenergia-alan julkisesti rahoitettujen hankkeiden koordinointi on tullut tarpeelliseksi suurelta osin toiminnassa havaittujen päällekkäisyyksien myötä.

 • Tavoitteena päällekkäisyyksien poistaminen

Valtakunnallisen koordinoinnin tavoitteena on estää toimintojen päällekkäisyyttä ja lisätä eri hankkeiden ja eri alueiden välistä yhteistyötä ja synergiaa. Koordinaatiohankkeen avulla koottuja ja analysoituja kokemuksia ja tietoja on tarkoitus käyttää apuna muun muassa alueellisia hankehakemuksia käsiteltäessä.

Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tehtäviä ovat:

 1. Edesauttaa koko maata koskevien kansallisten ja EU:n bioenergiatavoitteiden saavuttamista.
  - ilmeinen tarve systematisoida toimintaa

 2. Ylläpitää ajantasaista rekisteriä koko maassa käynnissä ja suunnitteilla olevista maaseudun kehittämisohjelman kautta rahoitettavista sekä muista kansallisista rahoituslähteistä rahoitettavista bioenergiahankkeista nykyisiä rekistereitä hyödyntäen.
  - tuon rekisterin rakentamiseen voisimme osallistua

 3. Koota, analysoida ja välittää saatavilla olevaa ensisijaisesti kansallista, mutta myös soveltuvin osin EU-tason, tietoa ja kokemuksia bioenergian eri tuotanto- ja käyttömuodoista Suomessa oleville bioenergia-alan toimijoille.
  - Olli ja Maca!

 4. Välittää bioenergia-alan toimijoille aktiivisesti tietoa muun muassa voimassa olevasta lainsäädännöstä ja sen muutoksista, ja jo toteutuneiden hankkeiden kokemuksista.
  - Parveilun ja joukkoälyn hyödyntäminen

 5. Auttaa tarvittaessa alueellisten bioenergiaohjelmien suunnittelussa ja maatilojen bioenergianeuvonnan kehittämisessä.

 6. Selvittää mahdollisuudet bioenergiaa koskevan sähköisen palvelupaikan luomiselle.
  - tässä olisi meille mielenkiintoinen tehtävä
  - pohditaan tätä Ollin kanssa

 7. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmän toimeksiantojen toteuttaminen.

 8. Tiivis yhteistyö työvoima- ja elinkeinokeskusten bioenergiatoimialapäällikön kanssa ja tarvittaessa muiden alueellisten bioenergiaan liittyvien viranomaisten kanssa.
  - pitää jutella tästä myös Johaninen kanssa
Lähetä kommentti