maanantaina, toukokuuta 18, 2009

Aivan Uudeksi Muuttiminen Sosiaalisen Median Voimalla

Olen pitkin kevättä hyödyntänyt vanhaa materiaalia selvittääkseni, miten 1990-luvun lamasta selvittiin, miten silloisesta kuopasta noustiin ja porskuteltiin kohti uutta. Lama ei tappanut kaikkea yritystoimintaa, metsäteollisuus löysi uuden vaihteen kansainvälistymällä ja Nokia Saagan tunnemme kaikki.

Silloinkin oli rohkeutta hakeutua kohti uutta ja tuntematonta.

Mutta liian monet juoksivat laput silmillä kännykkäjätin perässä, kasvattivat toimintaansa ilman selkeää omaa strategiaa. Kone- ja laitepuolella suomalaiset alihankintayritykset ovat tällä kertaa vaarassa ajautua samaan, jos he eivät pysty kehittämään omia, itsenäisiä visioita ja strategioita tulevaisuudesta ja sen haltuunotosta.

Suurten perässä juokseminen voi olla kohtalokasta, koska suomalaiset suuryritykset eivät nojaa kasvussaan pelkästään kansallisiin toimijoihin. Mukana pysyvät vain ne, joilla on voimaa itsenäiseen toimintaan maailmanlaajuisesti (tai valitulla markkina-alueella).

MUUTTUMINEN JOKSIKIN AIVAN UUDEKSI

SoMeTu on opettavainen kehitystarina myös yrityselämän tarpeista katsoen. Sometun ydinporukat ovat murtautuneet ulos opetusluokistaan ja koulutusyksiköistään ja verkottuneet ensin kotimaassa, mutta Kotkassa näkyi merkkejä kansainvälistymisen (englanti) sillanrakennuksen vahvistumisesta.

Verkossa oppiminen olisi lyhyin ja nopein tie pk-yrityksillemme uusien tietojen hankkimiseen. Kansainvälistymistäkin yritykset voisivat ensin harjoitella Sometu-ympäristössä. Suomessa asuvat muunmaalaiset ovat voimavara, jolta saisimme vaivatta tietoa uusien kohdealueiden kielestä, kulttuurista ja mahdollisista bisnesmahdollisuuksita.

Maahanmuuttajat voisivat Sometussa vinkata yrittäjille, mitkä tuotteet ja palvelut ovat kiinnostavia ostajien näkökulmasta heidän kotimaissaan. Osaammeko hyödyntää tätä valmista ja helposti tarjolla olevaa tietoa?

CONNECTING PEOPLE

Yhteyksien solmiminen onnistuu tietenkin verkossa, mutta yhtä hyvin voimme lähestyä maahanmuuttajia toreilla, kahviloissa ja työpaikoilla. Hyvin toimivan verkoston logiikkaan kuuluu kaaoksen ymmärtäminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Mitä aloitteellisempia ja uteliaampia olemme, sitä nopeammin opimme yhdessä muiden kanssa, mikä toiminta olisi viisaita, kun lamasta tällä kertaa yritetään irti.

OPPIVA ORGANISAATIO

Maailma ei muutu totaalisesti toisenlaiseksi hetkessä, joten OPPIVA ORGANISAATIO JA IHMINEN onnistuu muutosprosessissaan, kun vain päättää, että nyt on aika lähteä liikkeelle - muutoksen tielle. Paremmat ajat evät tule odottamalla. Innovaatiot syntyvät vain tahdonvoimalla ja tekemällä. Uutta ei voi oppia, jos hiihtää samoja latuja ja sauvakävelee tutuiksi tulleilla reiteillä. Henkisen pururadan [mindset] kehittämistalkoisiin on parasta lähteä nyt eikä viidestoista yö.


Tässä kuvassa ennakoimme 16 vuotta sitten verkottuneiden ja mobiileiden työtapojen tuloa puunhankinnan arvoketjun hallinntaan. Silloin tärkeitä avainsanoja olivat GPS, mobiilit työkalut, SMS, pikaviestintä jne.

Avoin yhteistyö törmäsi silloin usein organisaation sisäisiin raja-aitoihin.

Tänään haasteena on firman [organisaation] ulkopuolella olevien raja-aitojen kaataminen. Sometulaiset ovat yksilötasolla lähteneet purkamaan ulkoisia esteitä opetuksen ja oppimisen edistämiseksi.

Yrityksillä ja yrittäjillä olisi nyt oivat tilaisuus copy-pastata valmiita kokemuksia, mutta ennen kaikkea tutkia sitä ennakkoluulottomuutta, joka itseohjautuvassa organisaatiossa edistää muutosta joksikin "ihan toiseksi".
Lähetä kommentti