lauantaina, elokuuta 29, 2009

Talvivaara murskaa kohta enemmän

Toimitusjohtaja Pekka Perän mukaan yritys on ratkaissut malmikiven murskaukseen liittyvät ongelmat. 60 neliökilometrin suuruiselta avolouhosalueelta riittänee louhittavaa 60 vuodeksi.

Nikkeliä tuotetaan 2010 noin 30 000 tonnia ja vuonna 2012 jo 50 000 euroa. Nikkelin markkinahinta on noussut merkittävästi viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Talvivaara uskoo toimintojensa olevan kannattavia, vaikka nikkelin tonnihinta painuisi alle nykyisen 20 000 dollarin.

Metallit liuotetaan malmista bakteerien, veden ja ilman avulla suurissa kasoissa. Bioliuotuksen kerrotaan etenevän louhoskasoissa suunnitellusti. Bakteerien työstä kertoo kasojen huomattava kuumeneminen.
  • Lämpöä pidetään kesällä kurissa kastellen ja ilmastuksella.
  • Malmikiveä murskataan uusien laitteistojen valmistuttua jopa 60 000 tonnia päivässä.
  • Kaivos työllistää suoraa noin 300 henkilöä.
  • Osakkeenomistajien määrä on noussut jo noin 13 000:een.
  • Talvivaara tuotti ensimmäiset kaupalliset erät sinkkiä helmikuussa 2009.
  • Murskausongelmien takia määrät ovat kuitenkin merkittävästi budjetoitua pienemmät.
Lähetä kommentti