torstaina, heinäkuuta 24, 2014

Biokaasulaitos

Huutolan maatilalla Suomussalmella biokaasulaitos tuottaa sähköä 120 MWh vuodessa, maksimiteho sähköntuotannolle on 40 kW ja lämmöntuotannolle 70 kW.

Prosessin läpikäynyt lietelanta on hajuttomampaa ja sen lannoitusarvo on hajuttomampaa ja sen lannoitusarvo on noussut, ravinteet ovat kasveille liukoisemmassa muodossa.

Metaanipäästöt vähenevät, kun metaani hyödynnetään energiana.

Tilalle on rakennettu vanhasta lietesäilöstä 500 kuution bioreaktori. Reaktori tuottaa lehmänlannasta ja säilörehusta metaanikaasua, josta syntyy polttomoottorin kautta sähkö- ja lämpöenergiaa.

Maatilamittakaavan biokaasulaitos tuottaa osan sähköstä tilan tarpeisiin ja lämpöä saadaan ympäri vuoden lähes riittävästi.

Maatilan pihattonavetassa on 55 lehmää. Ne suoltavat päivässä 6 – 7 kuutiota lantaa. Lietelanta kulkeutuu kanavia pitkin putkistoihin, joista matkalla lämmitettyä lietettä pumpataan bioreaktoriin.

Päivittäisen lanta-annoksen sekaan lisätään noin tuhat kiloa nurmisäilörehua. Rehu parantaa tuotantotehoa, lanta ei yksin riittäisi sähköntuotantoon.

Seos muhii reaktorissa noin kaksi kuukautta 35 – 37 celsiusasteessa ja biomassaa sekoitetaan automaattisesti tasaisin väliajoin.

Mädätysreaktorissa syntyy metaanikaasua. Kaasu kertyy altaan kaasupressun alle, josta se ohjataan putkistoa pitkin kaasugeneraattorille.

Generaattori tuottaa sähkön tilan kulutuksen mukaan. Sähkön lisäksi syntyy lämpöä, joka kerätään talteen yhteensä 10 000 litran lämmönvaraajiin. Lämpöä päätyy rutkasti myös harakoille.

Saksassa biosähköstä saa 25 senttiä kilowattitunnilta. Suomalaisetkin toivovat syöttötariffia, mutta tällä hetkellä sille ei ole poliittista tahtoa.

Huutolan tilan sähkönkulutus on vuodessa 150 MWh, ja biokaasulaitoksen tuotantotavoitteeksi omistajat ovat asettaneet 120 MWh.

Huutolan biokaasulaitos maksoi noin 262 000 euroa. ELY-keskus tuki investointia 15 prosentilla ja 70 prosentille Markus Moilanen sai korkotukilainaa.

Omia työtunteja tilanomistaja ei ole laskenut kustannuksiin. Laitoksen suunnitteluun ja rakentamiseen häneltä kului 5 000 tuntia.

Kokemuksensa opettamana hänestä on tullut maatilamittakaavan biokaasulaitoksen erityisasiantuntija.

MTK:n asiantuntijan Ilpo Mattilan mielestä biokaasulaitoksen rakentaminen ei toistaiseksi ole Suomessa kannattavaa. Koko maassa on kymmenkunta laitosta, jotka ovat pääosin kokeilumielisten pellepelottomien pystyttämiä.

Tavoitteena on, että maatalous tuottaisi kuluttamansa energiamäärän kaksinkertaisesti.

Tällä hetkellä syöttötariffijärjestelmään hyväksytyn, vähintään 100 kW:n tehoisen biokaasulaitoksen sähkön takuuhinta on 133,50 euroa megawattitunnilta.

Se ei ole riittävä, MTK esitti vuoden 2013 kehitysriiheen, että hinta pitäisi nostaa 195 euroon megawattitunnilta, mutta hallitus ei ole vielä ruvennut minkäänlaisiin toimiin.

Saksassa biokaasulaitoksia on tuhansia. Alla kaaviokuva suurehkosta alueellisesta CHP-laitoksesta

AD-process-diagram

Lähetä kommentti