perjantaina, joulukuuta 21, 2007

Ruukki Group Kemijävelle?

Ruukki Group haluaa ostaa Kemijärven sellutehtaan. Kehitysyhtiö Ruukki Group on esittänyt Stora Ensolle kirjallisesti neuvotteluja Kemijärven sellutehtaan ostamisesta. Yhtiö ilmoittaa myös olevansa halukas pitkäaikaiseen yhteistyöhön sellun ja puuraaka-aineen toimittamisessa. Tähän asti Stora Enso ei ole ollut halukas myymään tehdasta.
Helge: Kemijärven tehdas saattaa nousta tuhkasta. Selluproffa Johan Gullichsen on esittänyt biojalostamon perustamista. Ruukki Group lähestyy nyt omalla aloitteellaan. Takataskussa täytyy olla "jokin suunnitelma", joka ei pidä sisällään sellukapasiteettia.
"Näkemyksemme mukaan puuraaka-aineen kuljettaminen Itä- ja Ylä-Lapista alueen ulkopuolelle laajamittaisesti ei ole pitkien etäisyyksien vuoksi taloudellisesti tai ympäristöä ajatellen järkevää. Esittämämme yhteistyö mahdollistaisi sellutoimitusten jatkumisen Stora Enson paperitehtaille nykyisellään", sanoo toimitusjohtaja Matti Vikkula Ruukki Groupin tiedotteessa.
Helge: Tässäkin lausunnossa on järkeä, mutta yhtyykö Stora Enso tähän ideaan?
Ruukki Group uskoo, että Pohjois- ja Itä-Suomessa hakkuita voitaisiin lähivuosina merkittävästi lisätä sekä yksityismetsistä että julkisesti omistetuista metsistä kestävän metsätalouden periaatteita ja luontoarvoja kunnioittaen.
Helge: Saadaanko metsistä irti enemmän puuta?
Raaka-ainetoimitusten täydennysvaihtoehtona voisi olla venäläisen puun toimittaminen Kemijärvelle haketettuna. Myös julkisuudessa esillä olleet bioenergian tuotannon lisäämisvaihtoehdot sellutehtaan yhteydessä olisi Ruukki Groupin mukaan selvitettävä.
Helge: Tällä tarkoitetaan ehkä biojalostamoa.
Venäjälle suunnitteilla sellutehdas. Ruukki Group suunnittelee Venäjälle Kostromaan sellutehdasta. Yhtiön mukaan Kemijärven sellutehtaan osaamista voitaisiin hyödyntää Kostromassa ja synnyttää Pohjois-Suomeen uusia työpaikkoja.
Helge: Osaamisen synergiaa. Hyvä ajatus.
Puuperusteisiin teollisiin liiketoimintoihin keskittyvällä Ruukki Groupilla on sahaustoimintaa Pohjois-Suomessa. Kemijärven sellutehtaan lopettamisella olisi yhtiön arvion mukaan kielteisiä vaikutuksia sen Pohjois-Suomen sahojen raaka-ainetoimituksiin ja sivutuotevirtoihin.
Helge: Sahureiden kannalta tärkeä näkökulma, koska hakkeen kuljettamisen jälkeen sahoille ei jäisi siitä erästä paljoakaan.
"Mahdollisuudet Kemijärven sellutehtaan jatkamiseen riippuvat luonnollisesti keskeisesti nykyisestä omistajasta. Olemme halunneet tuoda heidän harkittavakseen vaihtoehdon, jonka avulla vaikeaan haasteeseen on löydettävissä ratkaisu. Näin erilaisten tavoitteiden ja tahtotilojen yhdistäminen olisi sekä mahdollista että taloudellisesti perusteltua", Vikkula toteaa.
Helge: Mielenkiintoinen kokonaisajatus.
Stora Enso kertoi lokakuussa sulkevansa pysyvästi Summan paperitehtaan, Anjalan tehtaan aikakauslehtipaperikoneen sekä Kemijärven ja Norrsundetin sellutehtaat.
Helge: Norrsundetin jatkamisesta keskustellaan myös Ruotsissa.
Kemijärvellä tieto sellutehtaan lopettamisesta nostatti pikaisesti kansanliikkeen tehtaan puolesta. Stora Enso kuitenkin ilmoitti, ettei tehtaan sulkemista peruta eikä sitä myöskään myydä.
Helge: Lappilaiset ovat yksituumaisesti tarttuneet tähän asiaan. Taustalla lienee myös aimo annos politiikkaa.


Lähetä kommentti