lauantaina, marraskuuta 26, 2016

Bioenergia tuo hyvinvointia maaseudulle

KK-Net tutkii bioenergian käyttöä, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä eri puolilla maailmaa. Biomassan teoreettinen potentiaali Intiassa on suuri - sähkötuotanto-kapasiteettina arvioiden jopa 23 000 megavattia.


Bioenergian käytön näkymät Intiassa ovat jääneet aurinko- ja tuulienergian kasvun jalkoihin. Siitä huolimatta virallinen tavoite bioenergian käytölle on 10 000 megawattia sähköä vuoteen 2022 mennessä.

Sähkölle on Intiassa valatava sekä kasvava tarve. Intian virallisena tavoitteena on kasvattaa aurinkoenergian tuotantoa 100 000 megawatin tasolle ja tuulienergian tuotantoa 60 000 megawating tasolle vuoteen 2022 mennessä.

Biomassan hyödyntämisellä Intiassa olisi paitsi paikallista myös kauaskantoisempia vaikutuksia: elinolosuhteet Intian maaseudulla paranesivat raaka-aineen keräämisen ja kuljettamisen sekä niistä saatavien tulojen myötä.

Mikäli biomassalla onnistuttaisiin korvaamaan osa Intian valtavasta kivihiilen käytöstä, voisi hiilidioksidipäästöjen vähenemisellä olla merkittäviä globaaleja vaikutuksia.

Biomassaa käytetään Intiassa pienkäytön lisäksi tyypillisesti sokeritehtaiden yhteistuotantolaitoksilla ja erillisissä voimalaitoksissa, joiden kokoluokka on 10 MW sähköä.

Nämä biomassalaitokset perustuvat arinapolttotekniikkaan, ja niissä käytetään jopa pariakymmentä erilaista biomassalajiketta - maatalouden sivutuotteista erilaisiin puuperäisiin sivuainevirtoihin.

Biomassan toimitusketjut ovat tällä hetkellä varsin kehittymättömiä, ja myös biomassalaitoksien toimintaperiaatteissa on paljon parannettavaa. Biomassan ja hiilen yhteispoltolle on teknisiä edellytyksiä, mutta menetelmän käyttö on Intiassa vielä harvinaista, koska taloudellisia kannustimia ei ole olemassa.

Kaiken kaikkia biomassan käyttö sähkön- ja lämmöntuotantoon on tällä hetkellä luokkaa 4 500 megawattia eli Intiassa on vielä paljon teoreettista potentiaalia käytön lisäämiseksi.

Lähde: Koneviesti 26.5.2016, VTT ja Bois Energie 98


Ei kommentteja: