tiistaina, elokuuta 13, 2013

Aluelämpöä

Katsoin verkosta, mitä tarkoittaa Verte Oy Tampereella ja Nokialla.  Tuotetaanko Tampereella aluelämpöä kolmessa tai neljässä aluelämpökeskuksessa? Onko alueella valmiina maakunnallinen ympäristöohjelma, johon CHP-strategia nojaa?

Verte Oy osoittautuu hakutuloksen perusteella alueellisesti ja seudullisesti toimivaksi julkisomisteiseksi kehitysyhtiöksi, jonka toiminta-ajatuksena on  yritystoiminnan, yritysten toimintaedellytysten ja työpaikkojen kasvun edistäminen ja muodostaminen. Energia on vain yksi osa kokonaisuudessa:

 1. Verte Oy:n liiketoiminta rakentuu seuraaville toimialoille:
 2. Verte- Energia
 3. Verte- Kiinteistökehitys
 4. Verte- Tutkimus ja kehittämistoiminta
 5. Verte- Työllisyydenhoito

Verte Oy:n liiketoimintaa toteutetaan laajassa yhteistyössä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, yritysten, etujärjestöjen ja hallintoviranomaisten kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Verte Oy:n omistajien lisäksi mm. seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Tredu, Pirkanmaan liitto , Pirkanmaan ELY-keskus ja yrittäjäjärjestöt.

Yhtiön merkittävin omistaja on Nokian kaupunki. Muita omistajia ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Viheraluerakentajat ry.

 

KESKITYN ENERGIAAN

Verte Energian tavoitteena on seudullisen elinkeinotoiminnan näkemysten ja tarpeiden yhdistäminen käytännön tavoitteisiin energia- ja ympäristöalalla sekä energia-alaan liittyvien yritysten, koulutuksen ja tutkimustoiminnan toimintaympäristöjen tuottaminen ja kehittäminen.

Verte Energian palvelutoiminta:

 • Uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen uudisrakentamisen, peruskorjausten, aluesuunnittelun ja muiden investointihankkeiden yhteydessä.
 • Energiatuotannon mahdollisuuksien selvityshankkeet 
 • Uusiutuvan energian tuotannon teknologia- ja kustannusselvitysten laadinta
 • Hanke- ja asiantuntijapalvelut uusiutuvan energian pilottiprojektien ja kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
Kiinteistökehitys ja uusiutuvan energian tutkimus- ja kehitystoiminta

Paltamon lähienergiaseminaarissa keskusteltiin 19.4.2013 seuraavista teemoista:

 • Bioenergiasta ja aurinkovoimasta
 • Verten strategiset tavoitteet 2030 mennessä
 • Lämpöyrittäjyyden rooli ja mahdollisuudet toiminta-alueella
 • Päättäjien sitoutuminen aurinkoon, tuuleen ja bioenergiaan
 • Mitä alue toivoo Cleantechiltä?
 • Miten EU- ja ESR-rahoja suunnataan?
 • Lähilämpöverkkojen rakentaminen
 • Alueverkkojen rakentaminen

Nokialla on alueen kallein kaukolämpö maakaasun takia. Alueella on hurjia ilmastopoliittisia tavoitteita. Tässä muistiinpanoista poimittuja hajahavaintoja.

 • pilottiprojektit
 • asuntomessut
 • suur-Tampereen ilmastopoliittiset ratkaisut
 • Eco 2 Sitran kanssa
 • ekotehokkuus
 • kestävää kehitystä tukevat hankintasuunnitelmat
 • toivotaan, että kansalaiset näkevät
 • hajautettu maa-, järvi- ja aurinkolämpö
 • kaukolämmön systemaattinen hyödyntäminen
 • jätteiden polttaminen
 • miten saamme hankkeet keskustelemaan keskenään?
 • kannustimet
 • perustan rakentaminen
Lähetä kommentti