lauantaina, huhtikuuta 16, 2011

Bioenergialaitoksen monipolttoaineympäristön hallinta

august31_2010 141

Mitä 5T metodi tuo bioenergialaitoksen monipolttoaine-strategian optimointiin käytännössä?

Ensimmäinen vaikutus on toimittajan ja käyttäjän perinteisten vastakkain olemisen roolien muuttuminen.

Paras kokonaistulos löytyy yhdessä ongelmia analysoiden, ideoiden, innovoiden: hyötysuhteen parantamiseksi haetaan uusia vaihtoehtoja.

Toimittaja-keskeisessä käyttöönotossa päävastuu onnistumisesta on laitoksen rakentajalla. Oppivassa organisaatiossa yhteistyön reviiriä laajennetaan totutusta avoimempaan suuntaan.

Toimittajalla eli laitoksen rakentajalla vastuualueena on toiminnan saattaminen sellaisiin uomiin, että optimoidut toiminnot ja käytänteet voidaan siirtää laitoksen käyttäjälle (operaattorille, lämmön ja sähkön tuottajalle) speksien mukaisesti. 

Käyttöönoton ja kehittämisen kynnyksenä on näiden perinteisten roolien vaihdos: miten käyttäjän rooli saadaan muutettua käskijästä ja vaatijasta hyvien käytäntöjen etsijäksi ja kokemusten jakajaksi.

Kehitämme tarkoitukseen sopivaa oppimisympäristöä.

 

 

Lähetä kommentti