tiistaina, toukokuuta 14, 2013

Aasian energiamarkkinat

rhee

Lähde: Helsingin Sanomat Vieraskynä-palstan asiantuntijakirjoitus 11.5.2013

Aasian energiantarve on kasvanut  nopeasti voimakkaan talouskasvun tahdissa. Kiinan kasvu näyttää 2013 olevan 8,2 prosenttia ja Intiakin saattaa päästä 6 prosentin kasvuun. Jos vauhti säilyy, Aasian osuus maailman bkt:sta kasvaa vuoteen 2035 mennessä 28:sta 44 prosenttiin. Samalla aikavälillä alueen energiankulutus kasvaa peräti 56 prosenttia.

Aasialla on hallussaan ehkä neljännes maailman hiilivarannoista, mutta vain 16 prosenttia perinteisistä kaasuvaroista ja 15 prosenttia teknisesti käyttökelpoisesta öljystä ja nesteytetystä maakaasusta.

Jos Aasian energialähteiden rakenne säilyy, hiilenkäyttö lisääntyy 81 prosenttia, öljynkulutus kaksinkertaistuu. Vuonna 2035 energiatuotannon hiilidioksidipäästöt olisivat 20 miljardia tonnia. Se on lähellä tasoa, jota ilmastoasiantuntijat pitävät globaalisti kestämättömänä. Aasian päästöt kaataisivat maailmanlaajuiset tavoitteet.

  1. Aasain öljyntuonti kolminkertaistunee 2035 mennessä
  2. Kiinalla on maailman suurimmat liuskekaasuresurssit: lähes 20 % kokonaismäärästä
  3. Intialla ja Pakistanilla on hallussaan mittavat liuskekaasuvarannot

Fukushiman katastrofi muistutti ydinvoiman riskien olemassaolosta. Täysi luopuminen ydinvoimasta kasvattaisi kuitenkin Aasian energiasektorin hiilidioksidipäästöjä huomattavasti, jos ydinvoima korvataan nykyisten energialähteiden yhdistelmällä.

Alueellisten energiamarkkinoiden yhdentyminen voisi tarjota valtavia hyötyjä. Tarjoaako liuskekaasun hyödyntäminen tien tulevaisuuteen, joka on vähemmän riippuvainen fossiilisista polttoaineista?

Sähkö- ja kaasuverkkojen yhdistäminen yli rajojen parantaisi tehokkuutta. Hiilidioksidipäästöjen pienenemisen lisäksi ratkaisuista seuraisi huomattavaa taloudellista etua.

Lähetä kommentti